Voor u of uw medewerkers


Een aantal momenten in uw loopbaan zult u zich afvragen of u op zich de goede weg bevindt, of obstakels die u op die weg tegen komt het wel waard zijn om deze te beslechten en of u nog steeds het zelfde en of juiste einddoel voor ogen heeft.

In dergelijke situaties is het verstandig met distantie, maar ook met betrokkenheid de weg, obstakels en het einddoel kritisch te beschouwen. Nexable biedt u de mogelijkheid via een aantal gerichte E-assessments en vraagstellingen deze reflectie zelf vorm te geven. Hiernaast kan zij op de uitkomsten met distantie en betrokkenheid reageren.