Mysteryshops

Voor uw organisatie of team


Het gaat goed in uw organisatie, er is sprake van groei, tevreden medewerkers en een behoorlijk rendement. 


Om deze positieve ontwikkeling te kunnen behouden is het noodzakelijk zicht te hebben op dat wat de klant van ervaart als hij/zij diensten of produkten bij u afneemt.


Nexable heeft ruime ervaring met diverse vormen van mystery-shops en kan gericht adviseren over frequentie en diepgang.