Wie zijn wij?


Profiel

Nexable richt zich enerzijds op loopbaanbeleid en organisatieontwikkeling en anderzijds op kwaliteit en het meetbaar maken of meten daarvan. De strategische koers van de organisatie is daarbij het kader voor ontwikkeling.

Uitgangspunt in onze benadering is dat medewerkers en management op basis van objectieve en actuele informatie de beschikbare competenties in de organisatie optimaal inzetten en ontwikkelen. Wij gaan uit van het versterken van kracht in uw organisatie en het realiseren van mogelijkheden door het leggen van verbindingen tussen mens en organisatie, tussen leiding en medewerkers, tussen sterkten en zwakten, tussen medewerkers (teams), tussen organisatie en omgeving, tussen medewerker en klant.

Vandaar de naam Nexable - een combinatie van Nexus en Ability -, Capabel door Verbinding.

Nexable kiest er bewust voor als bedrijf klein te blijven, maar groot in de realisatie en het onderhoud van een deskundig netwerk ten behoeve van haar klanten. Groot in Verbinding en klein voor wat betreft doorbelasting van bureaukosten.


Missie

Nexable wil hoogwaardige diensten en produkten leveren op het snijvlak van loopbaanbeleid, organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid.Visie

Nexable wil dat onder andere realiseren door innovatieve produkten en diensten te ontwikkelen op het vakgebied.

Nexable doet dat zelfstandig of in samenwerking met derden. Succes meten we af aan de vraag of het resultaat aansluit bij de doelstelling en verwachtingen van de klant.Zakelijke gegevens


KvK: 52774082


Algemene voorwaarden