Persoonlijk afbouwplan

Voor u of uw medewerkers


De laatste tijd heeft u het gevoel dat u geen grip heeft op het effect van het vertrek van pensioengerechtigden uit uw organisatie. De overdracht van kennis en kunde van de betreffende medewerkers is marginaal geweest en het zittende bestand is nog onvoldoende in staat de ingewikkelde dossiers adequaat op te pakken.


U heeft nog een beperkte tijd te gaan in uw organisatie en dan mag u genieten van uw pensioen. U maakt zich grote zorgen, enerzijds omdat u nog zoveel wilt doen en/of wilt overdragen en anderzijds omdat er een grote ‘leegte’ lijkt aan te komen.


Nexable biedt u begeleiding bij de realisatie van PAP’s voor medewerkers en organisatie. Door gerichte ondersteuning wordt bewaakt dat enerzijds waarborgen worden gecreëerd voor het behoud van kennis en expertise en anderzijds dat de organisatie zich minder afhankelijk gaat opstellen ten opzichte van de vertrekkende medewerker. Tenslotte wordt er gericht ondersteuning geboden bij de periode na vertrek.