Persoonlijk ontwikkelingsplan

Voor u of uw medewerkers


U hebt het gevoel dat u qua ontwikkeling al geruime tijd ‘stil’ staat. U vindt het lastig dit met uw leidinggevende te bespreken, omdat u enerzijds nog onvoldoende grip heeft op wat u echt zou willen en anderzijds de vertaling van “nuttig voor mij” naar “waarde-toevoeging voor de organisatie” erg lastig lijkt te zijn.


De afgelopen periode heeft u in toenemende mate het gevoel dat de wensen van uw medewerkers voor wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling niet geheel aansluiten op dat wat u met uw organisatie beoogd.


Nexable biedt u begeleiding bij de realisatie van POP’s voor medewerkers en organisatie. Door gerichte ondersteuning wordt bewaakt dat enerzijds doelen van medewerkers zich blijven verhouden tot belangen van de organisatie en anderzijds dat persoonlijke ambities van medewerkers niet ondergesneeuwd worden door bedrijfsbelangen.